Εκπαιδευτικό προσωπικό

Οι εκπαιδευτές μας, πιστοποιημένοι από τον ΕΟΠΠΕΠ, έχουν τόσο διδακτική όσο και επαγγελματική εμπειρία που καθιστούν σίγουρη τη σωστή και πλήρη εκπαίδευση των σπουδαστών μας.

Έμμισθη Πρακτική Άσκηση

Η Taste Academy με τις συνεργασίες τις οποίες έχει με επιτυχημένες επιχειρήσεις στο τομέα της Μαγειρικής, Αρτοποιιας - Ζαχαροπλαστικής, και Επισιτισμού, εγγυάται την έμμισθη πρακτική εξάσκηση όλων των σπουδαστών της.

Σύγχρονα εργαστήρια

Η Taste Academy στα 900τ.μ. των κτιριακών της εγκαταστάσεων διαθέτει υπερσύγχρονα εργαστήρια έτσι ώστε η εκπαίδευση των σπουδαστών της να γίνεται καλύτερη και πληρέστερη.


ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΚΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ – BAR

Μία ειδικότητα άρρηκτα συνδεδεμένη με τον τομέα του τουρισμού και επισιτισμού παρέχει πολύ καλή επαγγελματική αποκατάσταση και πολύ καλές απολαβές για τους καλούς επαγγελματίες του είδους.

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Εστιατορικής τέχνης μπορεί να εργαστεί σε όλων των ειδών τις επισιτιστικές επιχειρήσεις όπως εστιατόρια ξενοδοχείων, αυτόνομα εστιατόρια, εστιατόρια γρήγορης εξυπηρέτησης, σε bar, καφετερίες, εταιρίες catering, σε κρουαζιερόπλοια κ.ά.

Μέρος των Αρμοδιοτήτων του θα είναι:

  • Η εξυπηρέτηση των αναγκών των πελατών μίας επισιτιστικής μονάδας σε θέματα σίτισης
  • Να δίνει επεξηγήσεις σχετικά με το menu
  • Να σερβίρει σύμφωνα με τους κανόνες της τραπεζοκομίας
  • Να προτείνει παρασκευές συνδυάζοντας και τις γνώσεις διαιτολογίας κ.ά.

Αν θέλετε να συμμετέχετε στο τρέχον εκπαιδευτικό πρόγραμμα, μπορείτε να συμπληρώσετε την αίτηση εγγραφής.