Εκπαιδευτικό προσωπικό

Οι εκπαιδευτές μας, πιστοποιημένοι από τον ΕΟΠΠΕΠ, έχουν τόσο διδακτική όσο και επαγγελματική εμπειρία που καθιστούν σίγουρη τη σωστή και πλήρη εκπαίδευση των σπουδαστών μας.

Έμμισθη Πρακτική Άσκηση

Η Taste Academy με τις συνεργασίες τις οποίες έχει με επιτυχημένες επιχειρήσεις στο τομέα της Μαγειρικής, Αρτοποιιας - Ζαχαροπλαστικής, και Επισιτισμού, εγγυάται την έμμισθη πρακτική εξάσκηση όλων των σπουδαστών της.

Σύγχρονα εργαστήρια

Η Taste Academy στα 900τ.μ. των κτιριακών της εγκαταστάσεων διαθέτει υπερσύγχρονα εργαστήρια έτσι ώστε η εκπαίδευση των σπουδαστών της να γίνεται καλύτερη και πληρέστερη.


Μαγειρικη

Μία ειδικότητα με διαχρονικά αυξημένη ζήτηση και σίγουρη επαγγελματική αποκατάσταση ακόμη και σε δύσκολες οικονομικές περιόδους, αφού συνδέεται άρρηκτα με τον τομέα του Τουρισμού, ο οποίος αποτελεί τον πυλώνα της οικονομίας της Ελλάδας.

Σε έναν καλό και άριστα καταρτισμένο επαγγελματία, θα δοθούν σίγουρα πολλές ευκαιρίες επαγγελματικής σταδιοδρομίας και εξέλιξης στο χώρο του επισιτισμού. Ο απόφοιτος της ειδικότητας Μαγειρικής Τέχνης μπορεί να εργαστεί σε κουζίνες μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό καθώς και σε αυτόνομες εστιατοριακές επιχειρήσεις, σε κρουαζιερόπλοια, catering κ.ά.

Μέρος των Αρμοδιοτήτων του θα είναι να:

  • Μεριμνά για την επάρκεια σε κατάλληλες πρώτες ύλες για την παρασκευή των εδεσμάτων σε συνεργασία με τον υπεύθυνο τροφοδοσίας και τον ιδιοκτήτη ή διευθυντή της επισιτιστικής μονάδας.
  • Ελέγχει την ποιότητα των πρώτων υλών.
  • Γνωρίζει και εφαρμόζει τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής σε κάθε στάδιο της εργασίας του.
  • Φροντίζει για τη σύνθεση και παρουσίαση του εδεσματολογίου της επισιτιστικής μονάδας.
  • Φροντίζει για τη σωστή παρασκευή των εδεσμάτων.

Αν θέλετε να συμμετέχετε στο τρέχον εκπαιδευτικό πρόγραμμα, μπορείτε να συμπληρώσετε την αίτηση εγγραφής.