Εκπαιδευτικό προσωπικό

Οι εκπαιδευτές μας, πιστοποιημένοι από τον ΕΟΠΠΕΠ, έχουν τόσο διδακτική όσο και επαγγελματική εμπειρία που καθιστούν σίγουρη τη σωστή και πλήρη εκπαίδευση των σπουδαστών μας.

Γραφείο Διασύνδεσης

Η Taste Academy εξασφαλίζει στους σπουδαστές της, μέσω του Γραφείου Διασύνδεσης που λειτουργεί στις εγκαταστάσεις της, άμεση επαγγελματική αποκατάσταση που ικανοποιεί τα επαγγελματικά ενδιαφέροντα των σπουδαστών της παρέχοντας τους παράλληλα την δυνατότητα να αξιοποιήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτούν μέσω των προγραμμάτων κατάρτισης που προσφέρουμε.

Σύγχρονα εργαστήρια

Η Taste Academy στα 900τ.μ. των κτιριακών της εγκαταστάσεων διαθέτει υπερσύγχρονα εργαστήρια έτσι ώστε η εκπαίδευση των σπουδαστών της να γίνεται καλύτερη και πληρέστερη.


Ταχυρυθμη Εκπαιδευση

Η Taste Academy συνεργάζεται ως αναγνωρισμένο εξεταστικό κέντρο με την ACTA η οποία αποτελεί τον κορυφαίο φορέα πιστοποίησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για την κάλυψη των σύγχρονων και μελλοντικών απαιτήσεων της αγοράς εργασίας προσφέροντας σπουδές αναγνωρισμένες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.δείτε το φυλλάδιο μας .pdf


Έχοντας πλήρη συναίσθηση για τα οφέλη της διαδικασίας πιστοποίησης προσόντων των επαγγελματιών στους τομείς:

  • Μαγειρικής Τέχνης
  • Αρτο-Ζαχαροπλαστικής Τέχνης
  • Εστιατορικής Τέχνης
  • Ξενοδοχειακής Τέχνης
  • Bar

τους ενημερώνουμε για τη δυνατότητα να δηλώσουν άμεσα συμμετοχή και να παρακολουθήσουν τον κύκλο μαθημάτων 180 ωρών, που οδηγεί στην άμεση πιστοποίηση των προσόντων τους. Ο αριθμός των πιστοποιήσεων θα είναι περιορισμένος και θα τηρηθεί αυστηρά προτεραιότητα με βάση το χρόνο εγγραφής.

Οι δηλώσεις συμμετοχής καθώς και αναλυτικές πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810280280 ή 6944905212 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@tasteacademy.gr